Решите неравенство методом интервалов (x-3)(x+5)>0

Решите неравенство методом интервалов (x-3)(x+5)>0

 • (x-3)(x+5)>0

  x^2+5x-3x-15>0

  x^2+2x-15>0

  D=4+4*15*1=64=8^2

  x1=-2+8/2=6/2=3

  x2=-2-8/2=-10/2=-5

  x принадлежит (-;-5)U(3;+)

 • x=3

  x=-5

  Ответ: x (- infty;-5)cup(3;+infty)