Курамы антоним создер кездесетин макал-мателдер мен жумбактар тауып бериндерш

Курамы антоним создер кездесетин макал-мателдер мен жумбактар тауып бериндерш

  • коп соз боска соз аз соз керек соз

  • кп сз -кмс,аз сз- алтын