разложите на множители выражение a²c-a+a²-ac

разложите на множители выражение a²c-a+a²-ac

  • a^2c-a+a^2-ac=a^2(c+1)-a(1+c)=(c+1)(a^2-a)=a(c+1)(a-1)

  • =a^2(1+c)-a(1+c)=(a^2-a)(1+c)