Скласти рівняння реакцій за схемою SO2-SO3-MgSO4

Скласти рівняння реакцій за схемою SO2-SO3-MgSO4

  • 1).2SO2+O2=2SO3

    2). SO3+MgO=MgSO4

  • 2SO2+O2=2SO3

    SO3+MgO=MgSO4