разложите на множители ab^3-ba^3

разложите на множители ab^3-ba^3

  • ab^3-ba^3=ab(b^2-a^2)=ab(b-a)(b+a)

  • ab^3-ba^3=ab(b^2-a^2)=ab(b-a)(b+a)